FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาวันที่
7 พฤษภาคม 2564
เวลา 13:30-15:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • This event has passed.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการแชร์ประสบการณ์และหลักคิดสำคัญในการพัฒนาการผลิตสู่อนาคต โดยมุมมองผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า บริษัทระดับโลกที่เป็น Think Tank สำคัญในวงการ Manufacturing   เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสรออยู่ข้างหน้า

 

ท่านจะได้พบกับ

  • มุมมองและหลักคิดฝ่าวิกฤตของ TOYOTA บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก กับความสำเร็จที่ยั่งยืนมาทุกยุคการเปลี่ยนแปลง
  • เจาะลึกประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญสายงานการผลิต กับแนวทางและปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • เปิดตำราสูตรการพัฒนา “คน” ฉบับโตโยต้า ที่เน้นสร้างความรู้ ทักษะ และเสริมด้วยระบบที่แข็งแกร่ง
  • ทำความรู้จัก “Toyota Manufacturing Development” โปรแกรมการพัฒนาที่ถอดบทเรียนมาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไทยอย่างมีทิศทาง

 

เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการสายงานผลิตและสายสนับสนุนการผลิต หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ SME
นักศึกษา และผู้สนใจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต

 

แขกรับเชิญ ผู้ดำเนินรายการ
คุณศราวุธ รัตนพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
คุณณิภณ  พินศิริกุล
วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

รูปแบบการอบรม
สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาผ่านโปรแกรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกสัมมนาโทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432
มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)
Line : เพิ่มเพื่อน


Latest Course


Latest Articles