[Free] สัมมนา หัวข้อ “เจาะลึกการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE)” วันที่ 24 พ.ย. 2566 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] สัมมนา หัวข้อ “เจาะลึกการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE)” วันที่ 24 พ.ย. 2566

สัมมนาวันที่
24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13:30-15:30 น.
Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


  • This event has passed.

 

24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. เติมเต็มความรู้ กับ ฟรี สัมมนา โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในงาน METALEX2023 : THE INNOVATORS ณ ห้อง MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

 

คุณมั่นใจหรือไม่ว่า   เครื่องจักรที่มีมูลค่ามหาศาลในโรงงานของคุณ ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด?

มาร่วมหาคำตอบและเติมเต็มความเข้าใจกับ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness : OEE)  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่องค์กรชั้นนำใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร เพราะสามารถสะท้อนผลิตภาพ(Productivity)ได้ใน 3 มิติ คือ อัตราการเดินเครื่อง(Availability) อัตราประสิทธิภาพ(Performance) และอัตราคุณภาพ(Quality) การจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องจะช่วยให้องค์กรทราบถึงปัญหาที่สำคัญ  เมื่อทำการวิเคราะห์และแก้ไขอย่างเป็นระบบก็จะทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิผลโดยรวมที่สูงขึ้น ผลิตสินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา และมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม

จัดเต็มทั้งตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการวัดและแสดงผล OEE แบบ Realtime ที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างทันท่วงที และคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้พร้อมรับกับเทรนด์ Digital Transformation และ Industry 4.0

 

สิทธิพิเศษ !  ดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด  กับ Special Price  เพื่อเข้าร่วม โครงการ “วางระบบการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ตามแนวทาง TPM”  ซึ่งจะมีการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อเก็บและแสดงข้อมูลแบบ Real Time ให้ทดลองใช้ภายในโครงการด้วย  (สำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนานี้ เท่านั้น)

 

ประเด็นการพูดคุย

  • แนวคิด และหลักการของการจัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรเพื่อแสดงผลค่า OEE
  • ความสูญเสียหลัก 6 ประการ(6 Big Losses) ที่ส่งผลต่อค่า OEE
  • การวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต(Productivity)

 

บรรยายโดย คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

พร้อมกันนี้ขอเชิญเยี่ยมชมสาระดีๆ พร้อมรับคำปรึกษาแนะนำการยกระดับผลิตภาพ ในบูธนิทรรศการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในงาน METALEX2023 : The Innovators ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-18.00 น.

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

https://webapp.reedtradex.co.th/regisonline/register/Conference?show=MTX23_PC

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกิตติมา โทร 02 619 5500 ต่อ 584 มือถือ 086 377 4947

E-mail: kittima@ftpi.or.th

วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

• ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงกระบวนการผลิต กลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร


Latest Course


Latest Articles