วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

เมื่อ Covid-19 ทำให้เราต้อง “ปรับเปลี่ยน”

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดรอบนี้ ส่งผลต่อการผลิตที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงขนาดและความซับซ้อนของการผลิต หากจะเปลี่ยนโฉมไปสู่การแข่งขันที่ความเร็ว เทคโนโลยี และความยืดหยุ่นในการปรับตัว หากเรารีบปรับให้ทัน ก็จะเป็นโอกาสในการตั้งหลักและเตรียมก้าวหรือกระโดดไปให้ไกลกว่าเดิม

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดรับสถานการณ์กับ LIVE Virtual Demonstration: Data Management for Factory Success ภายใต้โครงการ The Steps toward Industry 4.0 (Smart Factory) ปี 2

 

2 Highlights ที่ท่านไม่ควรพลาด!!!

 • ทุกท่านจะได้ทำการประเมินระดับการจัดการข้อมูลองค์กรที่ทำให้ท่านสามารถวาง Roadmap และ Master Plan ที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กร Smart Factory
 • ทุกท่านจะได้สัมผัสกับการ LIVE Virtual Demonstration การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI Basic Model แบบ Two Ways Communication ถามตอบได้ทันทีหากมีข้อสงสัย

 

เหมาะสำหรับ

 

 

กำหนดการ

LIVE Virtual Demonstration:
How to Optimize Data Management for Smart Factory Success
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
08.40-09.00 Open Join Group
09.00-12.00
Learning Theory Session
 • How to implement the Step toward Industry 4.0
 • Data Management 4.0 Assessment
 • สรุปผลการประเมิน Data Management 4.0 Assessment
12.00-13.00 Lunch Time
13.00-16.00
Demonstration Session
 • Data Collection from Sensing Devices by Calsos
  • Wiring
  • Software Configuration
  • Report
 • OEE Simulation (Only Machine)
  • (Availability * Performance * Quality for OEE Explanation, How Can We Utilize to Visualize Our Factory Performance
  • Simulate to Monitor OEE in Case of Machine Failure
 • Data Analytics (Overview)
  • AI Basic Model for Data Analytics and Predictive

Summary and Q & A Session

 

Site Visit
บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด (นิคมฯ นวนคร) >>เลื่อน!! จะกำหนดวันดูงานภายหลัง<<

08.00
Meeting at Thailand Productivity Institute
(1st Floor, Yakult Building)
08.30-09.30 Departing FTPI to NEC Platforms Thai Co., Ltd.
09.30-10.00 Registration and Coffee Break at NEC Platforms Thai Co., Ltd.
10.00-10.10
Welcome Speech and Guidance & Agenda Introduction
By Top Management from NEC
10.10-10.25
The Point to see NEC Factory
By NEC Team
10.25-12.00 Factory Tour
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Discussion and Share Experiences with All Attendees
15.00-16.00 Back to FTPI

 

ทีมวิทยากรบรรยาย ทีมที่ปรึกษา
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Mr. Shinya Okabe
Assistant Manager
Manufacturing Global Solution Group
NEC Corporation (Japan)
คุณสิทธิรักษ์ เหลืองวิชชเจริญ
Deputy Manager
Solutions Innovation Division
NEC Corporation (Thailand) Ltd.
Mr. Shuichi Saeki
Expert
Smart Industry Division
NEC Corporation (Japan)
คุณรัชพล  ธนาสูรย์
ผู้ชำนาญการ
ด้านนวัตกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
NEC Corporation (Thailand) Ltd.

 

ค่าใช้จ่าย
1 คน
2 คน
LIVE Virtual + Site Visit
(ต่อคน)
สมาชิก
2,000
(รวม Vat 7%= 2,140)
3,500
(รวม Vat 7% = 3,745)
5,700
(รวม Vat 7%= 6,099)
บุคคลทั่วไป
2,200
 (รวม Vat 7%= 2,354)
3,700
 (รวม Vat 7%= 3,959)
6,000
(รวม Vat 7%= 6,420)
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
พิเศษ!!! Free Diagnosis เบื้องต้นสำหรับ 3 องค์กร (ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก)
**การเข้า Diagnosis พิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสม**

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ https://www.ftpi.or.th/services/seminar
  **แสดงผลผ่าน Google Chrome**
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
  ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected]
  หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด