วันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 0:00 - 23:59 น.

Agenda: Logistic Sector Outlook after COVID 19

Topic Learning
13.30 -14.50
หัวข้อ Logistic Sector Outlook after COVID 19
 • ผลกระทบ โอกาส  และวิกฤต
 • New Normal & Trend ของธุรกิจ Logistics
 • Now & Next แนวทางปรับและดำเนินการ
14.50-15.00
ถาม-ตอบ
ร่วมแบ่งปันโดย : คุณสีตลา ชาญวิเศษ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารการตลาด
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

เหมาะสำหรับ:
 • ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • หัวหน้างานและพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานขององค์กร
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลา:     13.30-15.00 น. (1.30 ชม.)

 

ราคา:
ประเภท ราคา

(รวม Vat 7%)

Promotion
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 500 บาท/คน สมัคร 4 คน/องค์กร ฟรีคนที่ 5
ผู้สนใจทั่วไป 900 บาท/คน

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ftpi.or.th
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ
  • “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  • “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected]

หมายเหตุ:
กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:           02-619-5500 ต่อ 435 ,081-696-8111 (ผ่องอำไพ)
E-mail:             [email protected]

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด