วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
18 ก.ย. 63 Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 3,900 4,200

 

 
หัวข้อ   วันที่ 18 กันยายน 2563


DOWNLOAD >> รายละเอียด