วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
11 ก.ย. 63 Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud 3,900 4,200

 

 
หัวข้อ   วันที่ 11 กันยายน 2563


DOWNLOAD >> รายละเอียด