วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
26 ส.ค. 63 Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล 3,900 4,200

 

 
หัวข้อ    วันที่ 26 สิงหาคม 2563


DOWNLOAD >> รายละเอียด