วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00-11:30 น.
  • This event has passed.

Agenda: Think Foresight for Future Success : ปรับกลยุทธ์ และธุรกิจหลัง Covid-19

Topic Learning
10.00 -11.20
หัวข้อ : Think Foresight for Future Success : ปรับกลยุทธ์ และธุรกิจหลัง Covid-19
  • ผลกระทบขององค์กรไทยต่อ Covid-19 จากการสำรวจโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • สรุปความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรต่อการฟื้นฟูและปรับองค์กรหลัง Covid-19
  • การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight
  • ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม Environmental Scanning
  • การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์และจิตนาการเหตุการณ์ในอนาคต Strategic Thinking (Implication to Organization
  • การได้มาซึ่งทางเลือกเชิงกลยุทธ์ Strategic Options

บรรยายโดย :

คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักวิเคราะห์การตลาด
11.20-11.30
ถาม-ตอบ
เหมาะสำหรับ:
  • ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
  • หัวหน้างานและพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานขององค์กร
  • ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วันที่ : 18 มิถุนายน 2563

 

ระยะเวลา:     10.00-11.30 น. (1.30 ชม.)  (สามารถดูย้อนหลังได้ 10 วัน)

 

ราคา: ไม่มีค่าใช้จ่าย