วันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 0:00 - 23:59 น.

Agenda: SMART CHANGE SMART FUTURE : องค์กร

Topic Learning
10.00 -11.20

หัวข้อ Smart  Change Smart Future : องค์กร

 • ความหมายและแนวคิดสำหรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ
 • FTPI Change Management Model and Implementation
 • ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ
 • Business Model & Roadmap
โดย คุณสุรเชษฐ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.20-11.30
ถาม-ตอบ


เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทั้งภาคผลิตและบริการ และผู้ที่สนใจ
 • ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ​

 

ระยะเวลา:     10.00-11.30 น. (1.30 ชม.)

 

ราคา:

ประเภท
ราคา
(รวม Vat 7%)
Promotion
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 500 บาท/คน สมัคร 4 คน/องค์กร ฟรีคนที่ 5
ผู้สนใจทั่วไป 900 บาท/คน

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ftpi.or.th
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ
  • “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  • “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th


หมายเหตุ
: กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:           02-619-5500 ต่อ 435 ,081-696-8111 (ผ่องอำไพ)
E-mail:             publicseminar@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด