วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10:00-11:30 น.

Seminar Online: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หัวข้อ “วิธีบริหารการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

9 เมษายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น.

 

Agenda

Time Topic Learning
10.00-11.00 Presentation: “วิธีบริหารการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ”

  • แผนการทำงาน Work from Home
  • ตัววัดและความถี่ของการติดตามผล
  • ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • Technology ที่ใช้ในการ Work from Home

โดย   คุณบุญญดา อู่ไพบูรณ์

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

11.00-11.20 Case Study: Work from Home และการบริหารทีมงาน

โดย    คุณวรินทร์ จิตตยานุรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

11.20-11.30 ถาม-ตอบ

 

วิทยากร:      

Presentation
คุณบุญญดา  อู่ไพบูรณ์

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Case Study
คุณวรินทร์  จิตตยานุรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ:​           ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร, เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับกลาง, หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้ที่สนใจ​

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:           089-444-3559 (ชุติมา) ,089-442-9453 (ประภาพร) , 095-252-0693 (สุภารัตน์)
E-mail:              publicseminar@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด