Maximizing Productivity with ChatGPT: A Practical Guide for Business Success - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Maximizing Productivity with ChatGPT: A Practical Guide for Business Success

วันที่อบรม
21 - 22 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 7,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.


Chat GPT เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สร้างโดย OpenAI ที่ทำให้ธุรกิจมีการพัฒนา สามารถสร้างข้อความตามเนื้อหาของคำถามหรือคำสั่ง และมีการสนทนาแบบมนุษย์ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ สามารถให้คำตอบที่มีความสมเหตุสมผล และตอบสนองได้ทันที ค่อนข้างถูกต้อง และสมเหตุสมผล ตามคำถามหรือคำสั่งที่ได้รับ

Chat GPT ช่วยลดภาระการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การบริการลูกค้า และการสนทนาอื่นๆ ที่ต้องการการสื่อสารภาษาธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเสมือนมนุษย์

ร่วมปลดล็อคธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่แห่งโลกยุคดิจิทัลที่นี่!!

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อการปรับใช้ ChatGPT ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน ด้วยเทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะนำชุดคำสั่ง ChatGPT ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อการอัพเกรดสรรถนะของธุรกิจในยุคปัจจุบันไปสู่ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566

Course Outline

 1. How ChatGPT Powers Productivity Enhancement
 2. การใช้ฟังก์ชันของ ChatGPT
 3. Prompt และการ Prompt แบบต่อเนื่อง (Chain)
 4. รู้จักการทำงานของ AI, Machine Learning และ Generative AI
 5. การใช้ ChatGPT แบบมืออาชีพด้วย Context
 6. การกำหนดโทนภาษาของบทความ, อีเมล์
 7. กำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ
 8. การสร้าง Slide และ Presentation Script
 9. การเทรนให้ ChatGPT ถามเรากลับ
 10. สร้างระบบ Template ให้ ChatGPT ช่วยเป็นเลขา
 11. สอน Logic และกำหนด Pattern ให้กับ AI สามารถเรียนรู้ และตอบตาม Pattern ที่กำหนด
 12. การแชร์ Session ให้ทีมใช้งานต่อเนื่องด้วย Data อยู่ในบริบทเดียวกัน
 13. ใช้งาน ChatGPT ร่วมกับ Canva
 14. จักรวาล AI รู้จัก Generative AI ตัวอื่นๆ
 15. จับโกหก ChatGPT และความปลอดภัยในการใช้งาน เนื้อหาของคอร์ส ChatGPT
  ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Computer Notebook มาประกอบการทำ Workshop

วิทยากร :

คุณกําพล ลีลาภรณ์
ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games) สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley)  Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform

ค่าธรรมเนียม
ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
7,900
ท่านละ (รวม VAT 7%)
8,453

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432

วิทยากร

คุณกําพล ลีลาภรณ์Latest Course


Latest Articles