5 เมษายน 2024

Application Report Writing จุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งคุณภาพ ประโยชน์ที่มากกว่าการเขียนรายงาน

 

โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 

 

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ องค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายที่มีอยู่รอบด้าน การมีเครื่องมือหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่าง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาเป็นตัวช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในยุคนี้  

 

 

ที่มา: จากงานสัมภาษณ์พิเศษ TQA Winner ประจำปี 2566 “ความสำเร็จระดับ world class ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” 

 

 

👉 TQA Training การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คลิก

👉 TQA Application Report Writing : แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร คลิก

👉 ติวเข้มการเขียน Application Report เตรียมพร้อมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คลิก
Writer