1 เมษายน 2022

ถอดบทเรียน PTT Global รับมืออย่างไรในวันที่วิกฤตถาโถม

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยใหญ่มากมาย และยากที่จะหลีกเลี่ยง ไม่เว้นแม้แต่ “บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)” หรือ GC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้เช่นเดียวกัน บทความนี้เราจะขอพาทุกคนมาถอดบทเรียนสำคัญ ผ่านกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ GC ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา พร้อมเจาะลึกว่าเมื่อถึงคราวที่องค์กรขนาดใหญ่ ต้องพบกับจุดที่อ่อนไหว เขาจะมีวิธีการรับมือ หรือ ปรับตัวอย่างไร ? 

หลายคนอาจคิดว่า COVID-19 เป็นวายร้ายเพียงตัวเดียวที่สร้างความท้าทายให้กับ GC ทว่า ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่ใช่แบบนั้น เพราะ นับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ GC ก็ต้องพบกับแบบทดสอบแห่งความท้าทายมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง ไปจนถึงปัญหาใหญ่อย่างสงครามราคาน้ำมัน

จากหลากหลายปัญหาที่ถาโถมเข้ามา มองเผิน ๆ อาจเป็นสิ่งที่น่าหนักใจ ทว่า GC เลือกพลิกวิกฤตและความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาส โดยเริ่มต้นจากการนำข้อมูล และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ ควบคู่กับทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เคยมีขององค์กร พร้อมมองหาจุดที่ต้องปรับเปลี่ยน รวมถึงวางแผนรับมือเพื่อลดผลกระทบและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ

ด้วยความที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่ในประเทศ แต่ยังดำเนินธุรกิจและมีคู่ค้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายในระดับภูมิภาค ทำให้แม้จะพบกับเรื่องหนักหนาเพียงใด ก็ต้องเร่งตั้งหลักและตั้งสติให้ไว คิดเร็ว ทำเร็ว มุ่งสร้างความคล่องตัว หรือ Agility ในการดำเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ผลกระทบนั้นกระจายไปในวงกว้าง โดย GC ได้เผยถึงการนำหลักการ ‘5Rs’ มาใช้กู้วิกฤตที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยหลักการดังกล่าวจะประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมถึงจะสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างไร มาดูไปพร้อมกัน

Resolve การจัดการสถานการณ์ที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง ลูกค้า และธุรกิจ ต้องพยายามทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวต่อไปได้ผ่านแนวทางต่าง ๆ อาทิ

  • การอนุมัติให้พนักงาน work from home ได้ 100% เพื่อความปลอดภัย
  • จัดให้มีมาตรการดูแลสำหรับพนักงานที่ไม่สามารถ work from home ได้
  • ไม่ลืมให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นคนสำคัญต่อธุรกิจ

Resilience สร้างความยืดหยุ่นและลดแรงกระทบจากวิกฤต

ไม่เพียงแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องพิจารณาและวางแผนอย่างถี่ถ้วนในทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  • วางแผนการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ทั้งการขายและการผลิตให้สอดรับกับความต้องการของตลาดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน
  • สร้างวินัยทางการเงิน หรือ Financial Management เน้นการรัดเข็มขัด ซึ่งแต่ละหน่วยงานย่อยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะมีส่วนช่วยเหลือในแง่นี้9อย่างไรหรือเท่าไรบ้าง

Return เตรียมความพร้อมต่อการกลับมาของ GC หลังวิกฤต

โดยเน้นย้ำว่าการกลับมาของ GC จะต้องไม่ใช่แค่การกลับมาในจุดเดิมเท่านั้น แต่จะต้องกลับมาเก่งและแกร่งกว่าเดิม

Reimagination การประเมินการเปลี่ยนแปลง

จินตนาการถึงภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด และองค์กรจะเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อย่างไร

Reform การพิจารณาถึงกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ

โดยเฉพาะในส่วนที่ยังขาดความชัดเจน เพื่อนำกลับมาคิดต่อยอดในส่วนของ Return และ Reimagination ต่อไป ซึ่งทั้ง 5 หลักการนี้แม้จะมีการตั้งเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่ GC ก็เลือกที่จะปรับกลยุทธ์และวางแผนดำเนินการตามหลักการดังกล่าวพร้อม ๆ กัน เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ได้ทันท่วงที

การมีแผนรับมือกับวิกฤตเป็นทางออกหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถปรับตัว ทว่า การเกาะติดกระแส หรือ จับตามองความเป็นไปต่าง ๆ จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกสิ่งหนึ่งที่ GC เน้นย้ำ และได้ดำเนินการมาโดยตลอด จึงไม่ใช่การขับเคลื่อนธุรกิจแบบสะเปะสะปะ แต่เป็นการหมั่นวิเคราะห์เทรนด์ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ คน องค์กร หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับทิศทางหรือเลือกลงทุนในธุรกิจที่สอดรับไปกับ Mega Trends ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างผลกำไรที่คุ้มค่า ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตหรือความท้าทายใหม่ ๆ อีกมากมายเท่าไรก็ตาม

ที่มา : “The Resilience imperative: Succeeding in uncertain times” โดย คุณวรัญญนันทน์ อินทธาธร – Vice President – Strategy and Planning บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนา TQA Journey: Change in Criteria 2022 – 2023


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

หลักสูตรแนะนำ
Writer