20 เมษายน 2022

‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ กับก้าวแห่งความมุ่งมั่น

สู่ TQA Winner 2021

.

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในนาม ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ ธุรกิจที่ยืนหนึ่งด้านการบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้ากว่า 30 ล้านคนในแต่ละวัน และเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้สามารถคว้า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ – Thailand Quality Award 2021 ไว้ได้ ทว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ก็ได้ผ่านบททดสอบแห่งความพยายามมากมาย และเต็มไปด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังที่สมควรแก่การนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจมากทีเดียว

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปรียบเสมือนนักเรียนที่หัวไม่ค่อยดี

แต่มีความเพียร ความมุ่งมั่น และความศรัทธาต่อเกณฑ์ TQA

จากคำกล่าวของ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตัวแทนจาก บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 แสดงให้เห็นว่า แม้เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะไม่ใช่องค์กรที่เก่งหรือแกร่งตั้งแต่แรก แต่ความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองนั้นเป็นใบเบิกทางสำคัญที่ทำให้พวกเขาค่อย ๆ สั่งสมประสบการณ์และเติบโตขึ้น นอกจากนี้ การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกภาคส่วนขององค์กร มากกว่า 10 ปี ภายใต้ความเชื่อมั่นและศรัทธาในกรอบแนวทางของเกณฑ์ ก็นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ความเพียรและความมุ่งมั่นของเคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้นบรรลุผลสำเร็จ

 

ทำความรู้จักกับ การปลูกฝังวิถีการทำงานด้วย TQA ที่เป็นธรรมชาติ’

แนวทางสู่ความสำเร็จของเคาน์เตอร์เซอร์วิส

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งปัจจัยที่นอกเหนือจากความเชื่อและความศรัทธา ที่ส่งผลให้เคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้นมีมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่แข็งแกร่ง จนได้รับการการันตีถึงศักยภาพด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ คือ การทำให้ TQA นั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติสำหรับองค์กร ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะมีแนวทางอย่างไร ลองมาดูไปพร้อมกัน

.

สร้างและปรับ Mindset

เพื่อให้ทุกภาคส่วนในองค์กรมองว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจหรือการทำงานในวิถีปกติ และต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่งานพิเศษที่ต้องทำเพิ่มหรือทำแยกออกมา 

 

.

ยังคงมุ่งมั่นและไม่ทิ้งเป้าหมายเดิม

พยายามค้นหาวิธีที่ประยุกต์ใช้เกณฑ์อย่างสอดรับกับเป้าหมายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผลลัพธ์ตาม KPI ตัวเลขรายได้และผลกำไร รวมถึงเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

 


เน้นการปรับปรุงและพัฒนาในทุกส่วน

โดยอาศัยการบูรณาการแนวความคิดจากแต่ละหมวดเกณฑ์เข้ากับการทำงาน เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรและบุคลากรไปพร้อม ๆ กัน

 

ทั้งความเพียร ความเชื่อมั่น และแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วย TQA ที่เป็นธรรมชาติของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นมาหยัดยืนบนความภาคภูมิใจ ในฐานะขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรให้ทัดเทียมระดับสากล อันเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เคาน์เตอร์เซอร์วิสสามารถเดินหน้าเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการบริการที่มีคุณค่าตรงตามความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

หลักสูตรแนะนำ
Writer