19 มกราคม 2022

Training & Development สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงไม่ควรมองข้าม ?

เพราะไม่มีใครที่เก่งที่สุด ทุกคนล้วนแล้วแต่มีเรื่องที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนา ที่ผ่านมา หลายองค์กรจึงมีการวางแผนกลยุทธ์ Training & Development ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ลองมาดูกันว่านอกจากจะทำให้บุคลากรของเราเก่งขึ้นแล้ว Training & Development ยังมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไรอีกบ้าง ?

Training & Development สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงไม่ควรมองข้าม ?

📌อ่านบทความ >>  https://www.ftpi.or.th/2022/78527
Writer