16 มิถุนายน 2022

6 สิ่งที่หัวหน้ายุคใหม่ควรมี

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

1. หัวหน้าที่ดี ต้องเป็นโค้ชที่ดีด้วย

หน้าที่หลักของโค้ชคือการสร้างคน หัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ คือหัวหน้าที่ช่วยองค์กรสร้างหัวหน้ารุ่นถัดไป เมื่อตัวเองลุกจากตำแหน่งแล้ว ลูกน้องต้องสามารถโตมาแทนที่ได้ ไม่ใช่พอตนเองหมดวาระ องค์กรต้องไปจ้างคนจากข้างนอกมาทำต่อ แบบนี้ยังไม่จัดว่าเป็นหัวหน้าที่ดี

 

2. หัวหน้าที่ดี ต้องเป็นนักสร้างบรรยากาศ 

คนไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียว แม้เงินจะเป็นเรื่องสำคัญมากก็ตาม บรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร ทุกคนพร้อมช่วยเหลือและร่วมมือกัน ไม่จ้องที่จะเตะตัดขาหรือแทงกันข้างหลัง จะช่วยให้งานสำเร็จและทีมงานมีความสุขได้

 

3. หัวหน้าที่ดี ต้องรู้จักลูกน้องทุกคน   

คำว่า “รู้จัก” ไม่ใช่แค่เพียงรู้ชื่อเสียงเรียงนาม แต่หมายถึงรู้ว่าลูกทีมแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยอะไร ใครเก่งเรื่องไหน และจะใช้ใครทำงานอะไรจึงจะได้ผลเต็มประสิทธิภาพ

 

4. หัวหน้าที่ดี ต้องเป็นนักสื่อสารที่เก่งด้วย

ความคิดไม่ว่าจะดีเลิศประเสริฐศรีเพียงใด ก็ถูกจำกัดด้วยความสามารถในการสื่อสารเท่านั้น การสื่อสารนอกจากจะช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของทีมตรงกันแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกฮึกเหิมและมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางได้อีกด้วย

 5. หัวหน้าที่ดี ต้องเป็นผู้ให้บริการ  

หัวหน้ายุคเก่า ต้องการให้ลูกน้องมาดูแล พินอบพิเทา ล้อมหน้าล้อมหลัง คอยบริการเจ้านาย แทนที่จะเอาเวลาไปทำงานหรือดูแลลูกค้า ในขณะที่ หลักการบริหารยุคใหม่เชื่อว่า หัวหน้าต้องเป็นผู้ให้บริการ พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้ลูกทีมทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ปัจจุบันจึงมีการพูดถึงบทบาทที่หัวหน้าต้องเป็นผู้รับใช้ (Servant Leadership) มากขึ้นเรื่อย ๆ

 

6. หัวหน้าที่ดี ต้องเป็นนักเชื่อมต่อ 

หัวหน้าอาจไม่รู้ทุกเรื่อง แต่หัวหน้าที่ดีต้องรู้ว่าใครจะช่วยลูกน้องได้ในเรื่องอะไร แล้วทำหน้าที่เชื่อมโยง (Connect) ให้พวกเขาได้เจอกัน

นี่คือคุณสมบัติสำคัญ 6 ประการ ที่หัวหน้ายุคใหม่ ต้องมี !

 

Infographic

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คลิก

Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป