23 ธันวาคม 2021

หลายคนอาจสงสัยว่า อะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้ ‘True’ ก้าวขึ้นเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่มอบความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานกว่า 15 ล้านรายทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอายุน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ร่วมทำความเข้าใจกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานที่ทำให้ True สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมพิชิตเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่กับการส่งมอบคุณค่าสู่สังคมดังที่ตั้งใจ

📌อ่านต่อฉบับเต็ม คลิก https://www.ftpi.or.th/2021/77215
Writer