23 ธันวาคม 2021

Dream comes True
ส่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของ ทรู คอร์ปอเรชั่น

แน่นอนว่าการประสบความสำเร็จคือเป้าหมายที่ทุกองค์กรใฝ่ฝัน True หรือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็เช่นกัน ภายใต้ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้ True ได้ผ่านช่วงเวลาในการทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพในการให้บริการที่ครองใจผู้ใช้งานกว่า 15 ล้านรายทั่วประเทศ

อะไรคือกลยุทธ์ที่ทำให้ True มีวันนี้ ?

ไม่เพียงแค่ตั้งเป้าหมายเท่านั้น แต่ True ยังทุ่มเทความพยายาม เพื่อค้นหาแนวทางที่จะนำพาองค์กรให้สามารถก้าวหน้าไปยังทิศทางที่แห่งความสำเร็จ โดย คุณณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) – ดิจิทัล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บอกเล่าถึงแนวทางและสิ่งที่ True กำลังลงมือทำอย่างตั้งใจ ผ่านงานสัมมนา TQA 2020 Winner Conference ไว้ดังนี้

 ‘Be the Best’ มุ่งเป็นที่สุดด้วยคุณภาพ

  • Best Network สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือใช้ AI เข้ามาปรับปรุง เพื่อให้สามารถแยกแยะและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าสู่การเป็นเครือข่ายคุณภาพ
  • Best Team มุ่งมั่นสร้าง ‘คน’ ให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้องค์กรก้าวหน้า โดยให้ความสำคัญกับการเลือกเฟ้น และพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ พร้อมมุ่งสู่การเป็น Digital Workforce ในอนาคต
  • Best Service จับตามองไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล มุ่งนำเสนอ Digital Solution ใหม่ ๆ ที่มากกว่าการให้บริการทางโทรคมนาคม เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงค้นหาแนวทางในการช่วยเหลือสังคมจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

‘Ready for Disruptive Business’ เตรียมพร้อมทุกการปรับตัว

เพราะธุรกิจดิจิทัลอาจถูก disrupt ได้ตลอดเวลา True จึงพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลง และค้นหาความแตกต่างให้กับตนเองด้วยบริการที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และเอาชนะคู่แข่งอยู่เสมอ

‘KPI’ ต้องส่งผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง

การวางเป้าหมายหรือ KPI ต้องสามารถเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์ไปจนถึงระดับหน่วยย่อย ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิดการนำนโยบาย และความรู้จากหน้างานกลับมาพัฒนาต่ออย่างเป็นระบบนั่นเอง

‘Social Contributions’ ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม

นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจ True ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมไปพร้อม ๆ กัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองมาร่วมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ

เช่น ด้านการศึกษา ผ่านแพลตฟอร์ม ทรูปลูกปัญญา ด้วยสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน

ด้านสาธารณสุข ซึ่ง True ได้นำนวัตกรรมอย่าง หุ่นยนต์ และ Teleclinic Engines เข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อลดภาระของแพทย์และพยาบาลด่านหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการช่วยเหลือสังคมที่ True ได้ตั้งใจไว้

ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ต้องลงมือทำ คงเป็นข้อคิดที่ได้จาก True ในครั้งนี้ เพราะเพียงแค่การวาดฝันถึงความสำเร็จ โดยปราศจากการค้นหาแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนา ภายใต้แนวทางที่เหมาะสมและต่อเนื่อง คงไม่อาจนำ True ให้สามารถพิชิตเป้าหมายและก้าวเดินบนเส้นทางที่เติบโตเช่นทุกวันนี้

ที่มา : Passion for Excellence โดย คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) – ดิจิทัล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference ,Journeys to the Pride of World-Class Excellence วันที่ 20 สิงหาคม 2564

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรม TQA

 

 

 

 

 

 
Writer