24 พฤศจิกายน 2020

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
[email protected]

คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน มักเป็นเพราะพวกเขามีความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) คือเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น ฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษ งานนั้นยากเกินไปฉันทำไม่ได้แน่ๆ เป็นต้น

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จกลับตรงกันข้าม พวกเขามีความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) คือเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เรียนรู้ได้ เช่น พูดภาษาอังกฤษไม่เป็น ก็ฝึกฝนวันละนิดละหน่อย กระท่อนกระแท่นในตอนแรกๆ แต่ไม่ยอมแพ้ ทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งประสบความสำเร็จในที่สุด เป็นต้น

 โดยปกติเราทุกคนมีทั้งความคิดแบบตายตัวกับความคิดแบบเติบโต ปนๆ กันไป เพียงแต่ใครมีความคิดแบบไหนมากกว่ากันเท่านั้น  ในทางปฏิบัติ หากเราสามารถฝึกฝนตนเองให้มีแนวคิดแบบเติบโตได้มากขึ้น โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็สูงขึ้นตามไปด้วย

คำถามคือ ทำอย่างไร จึงจะเพิ่มพูนความคิดแบบเติบโตได้

ผมขอนำเสนอ 5 ขั้นตอนสำคัญ เรียกเป็นคำย่อว่า GO-FAR (แปลว่า ไปได้ไกล)

อย่าลืมว่า ความคิด เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้  หากทำทุกวันจนเป็นนิสัย จะเติบโตได้มากขึ้น
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป