21 พฤศจิกายน 2019

 

ในตอนที่สองนี้ขอหยิบยกแนวคิดสำคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Paradigm Shift ในประเด็น Zero Incident is Attainable ซึ่งเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้แล้ว จะขอกล่าวถึงแนวคิดที่เรียกว่า Human Performance (สมรรถภาพของมนุษย์) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการทางความคิดต่อเนื่องมาจากเรื่องของ Human Factor และ Advanced Safety Management

 
Writer

โดย พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

การศึกษา:
Executive Education Program – Stanford University, Graduate School of Business 2019
Master of Science in Engineering Management – University of Missouri – Rolla 1997
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) – Chulalongkorn University 1991

ตำแหน่งปัจจุบัน:
ผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นเอเชีย ปากีสถาน – Lubricants Supply Chain, บริษัท Chevron Corporation
กรรมการบริหาร Chevron Pakistan Lubricants Pvt Ltd

กิจกรรมพิเศษ:
อดีตผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)
อุปนายก สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย