5 เมษายน 2019

 

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีการแข่งขันอย่างดุเดือดและรุนแรง คู่แข่งในตลาดต่างงัดกลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่มี มาใช้สร้างความได้เปรียบ เพื่อเอาชนะคู่แข่ง ในทุกมิติของสนามประลองทางธุรกิจ

ในแวดวงอุตสาหกรรม ต่างก็มีการพัฒนารุดหน้า ไปในด้านต่างๆมากมาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และ บุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรม ต่างก็ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ขององค์กร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ……
Writer

โดย พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

Executive Coach & Consultant /Experienced Regional Supply Chain GM /Board of Directors