5 เมษายน 2019

 

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีการแข่งขันอย่างดุเดือดและรุนแรง คู่แข่งในตลาดต่างงัดกลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่มี มาใช้สร้างความได้เปรียบ เพื่อเอาชนะคู่แข่ง ในทุกมิติของสนามประลองทางธุรกิจ

ในแวดวงอุตสาหกรรม ต่างก็มีการพัฒนารุดหน้า ไปในด้านต่างๆมากมาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และ บุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรม ต่างก็ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ขององค์กร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ……
Writer

โดย พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

การศึกษา:
Executive Education Program – Stanford University, Graduate School of Business 2019
Master of Science in Engineering Management – University of Missouri – Rolla 1997
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) – Chulalongkorn University 1991

ตำแหน่งปัจจุบัน:
ผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นเอเชีย ปากีสถาน – Lubricants Supply Chain, บริษัท Chevron Corporation
กรรมการบริหาร Chevron Pakistan Lubricants Pvt Ltd

กิจกรรมพิเศษ:
อดีตผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)
อุปนายก สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย