การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Industrial Paradigm Shifts)

 

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีการแข่งขันอย่างดุเดือดและรุนแรง คู่แข่งในตลาดต่างงัดกลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่มี มาใช้สร้างความได้เปรียบ เพื่อเอาชนะคู่แข่ง ในทุกมิติของสนามประลองทางธุรกิจ

ในแวดวงอุตสาหกรรม ต่างก็มีการพัฒนารุดหน้า ไปในด้านต่างๆมากมาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และ บุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรม ต่างก็ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ขององค์กร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ……

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

การศึกษา: 
Master of Science in Engineering Management – University Of Missouri – Rolla 1997
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) – Chulalongkorn University 1991
ตำแหน่งปัจจุบัน:     -      ผู้จัดการภาคพื้นเอเชีย ปากีสถาน – Lubricants Supply Chain, บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
กรรมการบริหาร Chevron Pakistan Lubricants Pvt Ltd
กิจกรรมพิเศษ:       -       เคยเป็นผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ประจำปีพ.ศ.2548
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายก สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย