การเสริมพลัง (Empowerment)

การเสริมพลังให้แก่ทีมงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของงานที่ท้าทาย เราทุกคนสามารถเสริมพลังให้แก่กันและกันได้ ยิ่งได้รับการเสริมพลังจากหัวหน้าทีม ยิ่งทำให้ทีมปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่…

 

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล