29 พฤศจิกายน 2018


องค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มักเริ่มต้นจากแรงกายแรงใจของคนไม่กี่คน แล้วค่อยๆ เติบโตขึ้น จากสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น
ในทุกระยะของการเติบโตย่อมหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในองค์กรควบคู่กันไปด้วย แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไปถึงจุดที่องค์กรคาดหวังได้ บางคนไปได้เร็ว บางคนไปได้ช้า บางคนองค์กรนำหน้าไปไกลแล้วแต่ตัวเองยังยึดติดกับวิธีการและแนวทางการทำงานแบบเดิมๆ ไม่ขยับไปไหนเลย ความท้าทายอยู่ที่ ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาการทำงานแบบลูกทุ่งให้มาเป็นลูกกรุง และต่อไปเป็นสากลให้ได้ ในระยะเวลาที่จำกัด  หลายๆ องค์กรต้องตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่อยากทำคือให้พนักงานเก่าๆ ที่เคยร่วมงานกันมานาน พ้นสภาพไปเพราะไม่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ กลายเป็นโศกนาฏกรรมในการทำงานไปอย่างน่าเสียดาย
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป