5 พฤษภาคม 2018


“สิงคโปร์” เป็นหนึ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่โดดเด่นในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศด้วยการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity ซึ่งนำพาให้สิงคโปร์ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางแนวคิดไว้ว่า Productivity ถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อความก้าวหน้าแห่งอนาคต ทำให้สิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะปรับโฉมรูปแบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานด้วยการเสริมสร้างทักษะของบุคลากร

ดาวน์โหลดบทความ คลิก

 
Writer