30 พฤษภาคม 2018

Future Skills

 

เราทุกคนทราบกันดีแล้วว่า โลกของการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไป บางงานอาจจะถูกแทนที่ด้วยระบบออโตเมชั่นไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI), Machine Learning และหุ่นยนต์ ทำให้ต้องใช้คนทำงานที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน อีกทั้งปัจจัยอื่นๆ อาทิ การเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกทำให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบใหม่ๆ ขณะเดียวกันกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Millennials (อายุตั้งแต่ 18-34 ปี) ก็กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน และแม้แต่อาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันก็กำลังจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าร้อยละ 50 ของอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะหายไปใน 10 ปีนับจากนี้ …
Writer