11 พฤษภาคม 2018

 

คลิก

การทำธุรกิจในโลกปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เท่านั้น แต่เป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ไร้พรมแดน และ ท้าทายระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่

อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : loT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ เทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางอย่าง Block Chain กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นเรื่องยากที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการจะก้าวทันได้….

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช