5 March 2018

ในปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคมักจะชื่นชอบความสะดวกสบายและทันสมัยของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงจะช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น มาดูกันว่าสำหรับปี 2018 นี้ กระแสใดที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคกันบ้าง

ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีรายล้อมรอบอยู่ตัวเรา กำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราทุกคน หากใครที่ปรับตัวไม่ทันก็จะหลุดจากวงโคจรของสังคมหรืออาจจะถูกเทคโนโลยีปรับให้เปลี่ยนซะเลย จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป อีริคสันได้ทำการสำรวจว่า มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

จากรายงานของ อีริคสัน ชี้ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ผู้บริโภคคาดหวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตมนุษย์ การใช้ภาษากาย การแสดงออกทางสีหน้า และการออกเสียงสูงต่ำ จะช่วยเสริมการควบคุมด้วยเสียงและสัมผัสระหว่างผู้บริโภคกับอุปกรณ์เทคโนโลยี ทำให้เกิดการปรับตัวได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมาก และนี่คือผลสำรวจของอิริคสัน 10 แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2561 และอนาคต

1. ร่างกายของเราคือส่วนต่อประสาน เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับข้อกำหนดของมนุษย์ ผู้ใช้งานมากกว่าครึ่งเชื่อว่า เราจะใช้ภาษากาย ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า และน้ำเสียง โต้ตอบกับอุปกรณ์เทคโนโลยีราวกับเพื่อนมนุษย์ ได้ ซึ่ง 2 ใน 3 ส่วนของผู้ใช้คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงในอีก 3 ปีข้างหน้า

2. หูฟังเสมือนจริง ในอนาคตอันใกล้อาจพบว่า หูฟังจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานทุกวันตลอด 24 ชม. แม้ขณะนอนหลับ ฟังชั่นที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 63% ของผู้ใช้อยากได้หูฟังที่ช่วยแปลภาษาแบบ real time และผู้ใช้อีกส่วนต้องการหูฟังที่ป้องกันเสียงรบกวนจากการกรนของคนในครอบครัว

3. การได้เรียนรู้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจทำให้รู้สึกล้าหลัง แต่ในทางกลับกันมันจะช่วยเร่งการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ซึ่ง 46% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกล่าวว่า อินเทอร์เน็ตทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และลืมทักษะต่างๆ เร็วกว่าที่เคยเป็นมา

4. การเผยแพร่ทางสื่อสังคม โซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อความกระจายภาพและเสียงแบบเดิม โดยใช้ AI ในการตอบข้อความอัตโนมัติ ครึ่งหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกล่าวว่า AI มีประโยชน์ในการช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนถูกโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์

5. โฆษณาอัจฉริยะ การทำโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์จะเป็นไปอย่างชาญฉลาด ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) มากกว่าครึ่งคิดว่าการทำโฆษณาอัจฉริยะมีความเหมือนจริงมากจนแทบจะสามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จริงได้เลย

6. การสื่อสารที่แปลกไป จากการสำรวจพบว่า 50% ของผู้ใช้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรได้ และ 40% ของผู้ใช้บอกว่ามันน่ากลัว ถ้าสมาร์ทโฟนมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่ออารมณ์ของพวกเขา และเลียนแบบการแสดงออกของมนุษย์

7. สังคมแห่งการพักผ่อน 40% ของผู้ใช้กล่าวว่า พวกเขาต้องการหุ่นยนต์ที่จะสามารถทำงานและสร้างรายได้แทนพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้มีเวลาพักผ่อน

8. เทคโนโลยีเก็บรูปถ่ายที่อยู่ในห้อง จินตนาการทำให้เราสามารถเดินเข้าไปดูรูปและหวนระลึกถึงอดีตได้ ซึ่ง 3 ใน 4 ของผู้ใช้เชื่อว่าภายในอีก 5 ปีข้างหน้า พวกเขาจะได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเดินเข้าไปดูรูปที่อยู่ในสมาร์ทโฟนได้

9. ถนนที่อยู่บนอากาศ การจราจรบนถนนทั่วไปในเมืองอาจติดขัด แต่บนท้องฟ้ายังคงมีที่ว่าง 39% ของผู้ใช้ คิดว่าเมืองของพวกเขาต้องการโครงข่ายถนนสำหรับโดรนและยานพาหนะที่บินได้ และผู้ใช้ 38% มีความกังวลว่าโดรนจะหล่นลงบนศีรษะของพวกเขาสักวัน

10. การชาร์จแบตเตอรี่ในอนาคต มากกว่า 80% ของผู้ใช้เชื่อว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า เราจะมีแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งจะยุติความกังวลเรื่องการชาร์จอีกต่อไป

พวกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งอนาคต อุปกรณ์ที่ถูกควบคุมด้วยระบบดิจิตอล เทคโนโลยีต่างๆ ที่กล่าวมามีโอกาสเกิดขึ้นจริงในเวลาอันใกล้นี้ มันเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์และถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเรา สิ่งสำคัญคือ เราต้องปรับตัว เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อก้าวทัน เราจะได้ไม่หลุดวงโคจรของสังคม

ที่มา: https://www.ericsson.com/en/networked-society/trends-and-insights/consumerlab/consumer-insights/reports/10-hot-consumer-trends-2018
Writer

ยุธิชล ศรีตัญญู

เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจ แผนกสนับสนุนธุรกิจ
สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ