แบรนด์ดังระดับโลกพลิกโฉมวงการแฟชั่น เน้นใช้วัสดุที่ยั่งยืน วัสดุนวัตกรรมและวัสดุรีไซเคิล

เข้าสู่ระบบ

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ