สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - FTPI Online Training - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
» Online Training
Loading Events

← Back to Events

Online Training

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

กรกฎาคม 2022

6-7
SUP-28 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 28
6,500
Online Training
11 กรกฎาคม - 23 พฤศจิกายน 2565
TMD : Toyota Manufacturing Development Program
Online Training
11-12
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 4
11,200 12,600
Online Training
26-27
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
7,500
Online Training

สิงหาคม 2022

2-3
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 6
8,400 9,800
Online Training
9-11
TMD-05 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Shop Floor Management and Development System รุ่น 1 New
74,000 77,000
Online Training
16-17
TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 2New
65,000 68,000
Online Training
25/8-27/9
LVS-05 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 5
17,500
Online Training

กันยายน 2022

13
FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) NEW
4,200
Online Training

ตุลาคม 2022

5
WM-06 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจ)
4,500
Online Training
5-6
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 7
8,400 9,800
Online Training
18-19
TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 2 New
68,000 71,000
Online Training

พฤศจิกายน 2022

2-3
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 5
11,200 12,600
Online Training
16-18
TMD-06 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability New
77,000 80,000
Online Training

ธันวาคม 2022

7-8
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 8
8,400 9,800
Online Training
8
FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) NEW
4,200
Online Training
20-21
TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 3New
65,000 68,000
Online Training

มกราคม 2023

18-20
TMD-05 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Shop Floor Management and Development System รุ่น 2 New
74,000 77,000
Online Training