/ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
Loading Events

← Back to Events

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

+ Google Map
19/9 ซอย สุขุมวิท 20 แขวง คลองเตย
กรุงเทพมหานคร, 10110

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

สิงหาคม 2021

3
CM-04:​ Stakeholder Engagement for Sustainability​ (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
3
IM-22 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
3
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4-5
IM-05 : Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4-5
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4
IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New
5,000 5,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
17
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
17
PM-02 : HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​
3,700 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
18-19
SM-04 : Balanced Scorecard​ (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
CM-01 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
KM-01 : Practical Knowledge Management : KM​ (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
25-26
PM-16 : Job Relations: Building Working Relationships​ (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
IM-02 : Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revise​
3,700 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider