/ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
Loading Events

← Back to Events

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

+ Google Map
19/9 ซอย สุขุมวิท 20 แขวง คลองเตย
กรุงเทพมหานคร, 10110

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

เมษายน 2021

20
IM-21 : หลักสูตร Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21-22
SM-07 : หลักสูตร Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)​
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21-22
IM-09 : หลักสูตร Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21-22
KM-05 : หลักสูตร ​Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)​
6,000 6,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
27
IM-15 : หลักสูตร Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
28-29
IM-06 : หลักสูตร Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

พฤษภาคม 2021

6
SM-08 : หลักสูตร Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
7
IM-08 : หลักสูตร Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)​
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
7
PM-08 : หลักสูตร Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
11
PM-17 : หลักสูตร Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
11
SM-01 : หลักสูตร Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
12-13
IM-04 : หลักสูตร Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
12
PM-03 : หลักสูตร HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
13
CM-08 : หลักสูตร Personality and Communication for Frontline Services​ (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
18
SD-09 : หลักสูตร Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19
CM-07 : หลักสูตร Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19-20
IM-11 : IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19-20
SD-04 : หลักสูตร Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
27-28
SM-09 : หลักสูตร Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

สิงหาคม 2021

3
CM-04:​ Stakeholder Engagement for Sustainability​ (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
3
IM-22 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
3
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4-5
IM-05 : Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4-5
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
17
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
17
PM-02 : HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​
3,700 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
18-19
SM-04 : Balanced Scorecard​ (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
CM-01 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
KM-01 : Practical Knowledge Management : KM​ (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
25-26
PM-16 : Job Relations: Building Working Relationships​ (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
IM-02 : Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revise​
3,700 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider