/ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
Loading Events

← Back to Events

ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

May 2020

21
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider