/ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
Loading Events

← Back to Events

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

+ Google Map
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ, 10270

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

กรกฎาคม 2021

20-21
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

สิงหาคม 2021

4-5
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

กันยายน 2021

14-15
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 2
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
22-23
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 2
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

ธันวาคม 2021

14-15
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 3
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
21-22
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 3
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider