[ลงทะเบียน Onsite] GSPN Update EP.7 - Industry 4.0 – The Next Chapter with AI & Autonomous Mobile Robots (AMR) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

[ลงทะเบียน Onsite] GSPN Update EP.7 – Industry 4.0 – The Next Chapter with AI & Autonomous Mobile Robots (AMR)

วันที่อบรม
18 ตุลาคม 2566
เวลา 13:00-15:30 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย / ถาม-ตอบ


  • This event has passed.

ลงทะเบียน Onsite

(กรอกข้อมูลการสมัครที่แบบฟอร์มด้านล่าง)

GSPN Update Ep. 7  – Industry4.0 – The Next Chapter with AI & Autonomous Mobile Robots (AMR)

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (อาคารยาคูลท์ BTS สนามเป้า)

สิทธิพิเศษ!! สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามา Onsite จำกัดเพียง 30 ที่นั่ง เท่านั้น!!

 

กำหนดการ

13.00 – 13.15 น.

Onsite

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

13.15-15.20 น.

สัมมนา หัวข้อ Industry4.0 – The Next Chapter with AI & Autonomous Mobile Robots (AMR)

  • แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในบริบทของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม 0

  • นวัตกรรมด้านกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบดิจิทัล และการเชื่อมข้อมูล

  • ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)

  • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมระบบการมองเห็นเชิงลึก (Deep Learning AI)

โดย ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

15.20-15.30 น.

Q&A

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 02 619 5500 ต่อ 441, 082 964 5992 (คุณนิว) Email : sirisak@ftpi.or.th

วิทยากร

ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์

กรรมการบริหาร บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)Latest Course


Latest Articles