[สัมมนา ฟรี] GSPN Update Ep.12 – จากแนวคิด สู่ ธุรกิจทำเงิน: Innovative Healthcare Business วันที่ 22 ก.พ. 67 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[สัมมนา ฟรี] GSPN Update Ep.12 – จากแนวคิด สู่ ธุรกิจทำเงิน: Innovative Healthcare Business วันที่ 22 ก.พ. 67

สัมมนาวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13:00-15:30 น.
Hybrid Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย / ถาม-ตอบ


 • This event has passed.

เปลี่ยนแนวคิดเป็นโอกาส สร้างนวัตกรรม สู่ธุรกิจยั่งยืน

ในรายการ GSPN Update Ep.12 “จากแนวคิด สู่ธุรกิจทำเงิน Innovative Healthcare Business”

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ หรือบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้านสุขภาพ และเครื่องมือการแพทย์ หรือ กำลังมองหาโอกาสในธุรกิจด้านนี้ ไม่ควรพลาดสัมมนานี้ !! 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ คือ

 • หลักการของการศึกษาวิจัยด้าน Medical Device, Healthcare

 • การใช้นวัตกรรมเข้ามาประกอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย

 • การเตรียมตัวในการนำผลงานวิจัยไปขอ อย. เพื่อพร้อมออกสู่ตลาด

 • เครื่องมือการตลาด และกลยุทธ์ในการนำผลงานวิจัยทางสุขภาพและเครื่องมือการแพทย์สู่การสร้างธุรกิจ

 • แนวคิดจากกรณีศึกษา ในการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์

 

ร่วมบรรยายโดย

 • ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิสรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ดร.ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์ Head of Business Innovation สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • นพ.พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส อุปนายก Thailand Business Angel Network (TBAN)

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.15-15.30 น.

สิทธิพิเศษ !! สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามา Onsite จำกัดเพียง 30 ที่นั่ง เท่านั้น !!

ที่จะได้เข้ามาร่วม ถาม-ตอบ แบบ Exclusive กับวิทยากร ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (อาคารยาคูลท์ BTS สนามเป้า) หรือสามารถเรียนรู้ ถาม-ตอบ ผ่านช่องทาง Zoom Meeting หรือ รับชมสด ผ่าน Facebook ‘Thailand Productivity Institute’

 

ลงทะเบียนสัมมนาได้ที่
Onsite คลิก 👉 https://www.ftpi.or.th/event/gspnep12-onsite
Online คลิก 👉 https://www.ftpi.or.th/event/gspnep12-online

 

กำหนดการ

13.00 – 13.15 น.

Onsite

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Online

LIVE Standby ผู้เข้าร่วมผ่านทาง Zoom และ Facebook

13.15 – 15.20 น.

สัมมนา หัวข้อ “จากแนวคิด สู่ธุรกิจทำเงิน Innovative Healthcare Business”

 • หลักการของการศึกษาวิจัยด้าน Medical Device, Healthcare

 • การใช้นวัตกรรมเข้ามาประกอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย

 • การเตรียมตัวในการนำผลงานวิจัยไปขอ อย. เพื่อพร้อมออกสู่ตลาด

 • เครื่องมือการตลาด และกลยุทธ์ในการนำผลงานวิจัยทางสุขภาพและเครื่องมือการแพทย์สู่การสร้างธุรกิจ

 • แนวคิดจากกรณีศึกษา ในการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์

 

ร่วมบรรยายโดย

 • ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิสรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ดร.ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์ Head of Business Innovation สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • นพ.พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส อุปนายก Thailand Business Angel Network (TBAN)

15.20 – 15.30 น.

Q&A

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธนัทเมศร์ ศิรอนันต์วัชร
02-6195500 ต่อ 441 , มือถือ 082 964 5992

วิทยากร

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิสรางกูร ณ อยุธยา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์

Head of Business Innovation สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

นพ.พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส

อุปนายก Thailand Business Angel Network (TBAN)Latest Course


Latest Articles