[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.51 ตอน Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023 วันที่ 9 ธ.ค. 65 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.51 ตอน Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023 วันที่ 9 ธ.ค. 65

สัมมนาวันที่
9 ธันวาคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.51 วันที่ 9 ธ.ค. 65 นี้ ตอน Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023

 

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะในทุกการเปลี่ยนแปลง มักตามมาซึ่งโอกาสอยู่เสมอ เห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายองค์กรธุรกิจต้องปิดตัวลง ในขณะที่มีอีกหลายองค์กรธุรกิจใหม่เติบโตขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามอง เพื่อช่วยให้เราสามารถเห็นทิศทางและช่องทางในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนี้

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Global Mega Trend เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ เช่น กำหนดทิศทางการดำเนินชีวิต กำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน หรือการสร้างธุรกิจของตนเอง หากเป็นพนักงานประจำ ก็จะคาดการณ์ได้ว่าบริษัทหรือองค์กรที่ตนเองกำลังทำงานอยู่นั้น มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด  เนื้อหาเข้มข้น เต็มอิ่ม ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม

 

กับประเด็นการพูดคุย

  1. ทำความรู้จักกับ Grey Rhino และ Black Swan จากโครงการ Future Thailand
  2. 8 รูปแบบการดำเนินธุรกิจในอนาคต
  3. แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

บรรยายและพูดคุยโดย  คุณนันทพร  อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกิตติมา คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 401, 426 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.th

วิทยากร

นันทพร อังอติชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles