FSD-C01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-C01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน

วันที่อบรม
23 เมษายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

          เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

หัวข้อบรรยาย

  • Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
  • ฝึกการแนะนำตัวเองแบบสั้นๆ และสร้างความประทับใจแรก
  • การสื่อสารเพื่อให้ได้ใจคน และเป็นพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ
  • สไตล์การสื่อสาร 4 แบบ (DISC/The Colour)
  • รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของคนแต่ละประเภท
  • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ
  • การวางแผนกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ
  • นำเสนอกรณีศึกษาและรับฟีดแบค
  • กำหนดแผนพัฒนาตนเอง

บรรยายโดย : คุณวรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญด้าน HRM & HRD

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร อาทิ เทสโก้โลตัส, บมจ.ทรู คอเปอร์ชั่น รวมถึงโครงการ Talent Management,

การวางระบบ Performance Management, การออกแบบ Leadership Development และการ Coaching สำหรับองค์กร

 

ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)

สมาชิก 3,900 บาท

ไม่เป็นสมาชิก 4,200 บาท

(Online Training) ราคานี้เรียนได้ ท่าน

 

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี

มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9  สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 083-297-9494 (เอราวรรณ)

02-619-5500 ต่อ 452 (ศิริชัย), 456 (เอราวรรณ)

E-mail : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน
วิทยากร

คุณวรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition