วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9:00-16:00 น.
  • This event has passed.

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
10 ก.ย. 63 Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
พร้อมฝึกปฎิบัติการใช้ Analytic Tools
3,900 4,200

 

 
หัวข้อ   วันที่ 10 กันยายน 2563