วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
17 ก.ค. 63 – Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft & Hard) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน
– ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200

 

 
หัวข้อ    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 


 

DOWNLOAD >> รายละเอียด