29 พฤษภาคม 2024

การจัดการกับความเครียด

การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่าย คล้ายเป็นทุกขลาภ ตำแหน่งมักจะมาพร้อมกับความเครียดและความกดดันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การรู้จักจัดการกับความเครียด เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้

 

 

ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

👉 Strengthfinder® for Self Development + Action 2 Achieve
คลิก
Writer