15 พฤษภาคม 2024

หยุดแค่นี้หรือไปต่อ! ปรับธุรกิจเพื่อโอบรับคลื่นสีเขียว  

เปิดเช็คลิสต์ Integration Strategies
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน♻️ 

 

ปัจจุบันเราพบกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนที่หลายองค์กรมีการนำไปใช้ ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน การใช้หลอดไฟ LED ความพยายามที่จะเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรือการติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ นอกจากนี้ หลายๆ องค์กรยังให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะ หรือแม้แต่การปรับปรุงอาคารให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดผลกระทบต่อโลกร้อน  

 

ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

💡 Corporate Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064 คลิก

💡 Creative Camp ESG Holistic Inside-Out & Outside-In Leadership Transformation from Ego to Eco System รุ่น 3 คลิก

 
Writer