29 เมษายน 2024

ทำไม ? องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ

Self  Assessment

 

🩺 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ถือเป็น ก้าวแรกของการพิจารณาการบริหารจัดการขององค์กรว่ามี
ความพร้อมอยู่ในระดับใดจากมุมมองและดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ 🕵️  เป็นวิธีการวัดผลที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงได้
ตลอดเวลาสามารถประเมินได้บ่อยเท่าที่องค์กรต้องการ    เพื่อได้ทราบข้อมูล จุดแข็งและจุดอ่อน / โอกาสในการปรับปรุง
เมื่อพบข้อควรรับปรุงควรนำไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการของ
องค์กรมากขึ้น   📈🔎

 

📌 ที่มา: สัมมนาออนไลน์ คุยสบาย บ่ายวันศุกร์ Ep.75 | ตรวจสุขภาพองค์กร เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วย QABE

———————————————————————————————————————————————–

สนใจตรวจสุขภาพองค์กร

Quick Assessment toward Business Excellence คลิก 

 

Smart – Ex Program (Simplified Maturity Assessment Report toward Excellence)

คลิก

 
Writer