1 มิถุนายน 2023

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ Associate Partner ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสเทคโนโลยีสุดล้ำตอบโจทย์ HR และ Business Landscape ที่เปลี่ยนไป ในงาน “Thailand HR Tech 2023: Everything Everywhere Augmented”

🗓14-15 มิถุนายน 2566

📍รอยัลพารากอน ฮอล์ล ชั้น 5 สยามพารากอน

โดยพบกับกิจกรรมมากมายภายในงานที่จะช่วยกระตุ้นไอเดียใหม่ ๆ สู่การสร้างสรรค์ Smart Organization – Smart Work – Smart Life ซึ่งเหล่านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจไม่ควรพลาด อาทิ

  • อัพเดทความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ HR Tech เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณมีกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สอดรับกับบริบททางธุรกิจ ผ่านเวทีสัมมนาโดย KEYNOTE SPEAKERS หลากหลายทั้ง ผู้นำองค์กร – Tech Specialist – HR  Professional กว่า 100 ท่าน
  • เปิดรับประสบการณ์ การนำ AI ไปใช้จริง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต พร้อมขยายความเข้าใจ แนวคิด “มนุษย์” ทำงานร่วมกับ “AI”
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับ People Management ช่วยให้ผู้นำมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
  • พบกับ  ผู้นำองค์กรชั้นนำ ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การนำ AI ไปใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ผ่านการเสวนาในหมวด Enhance Your Business with AI
  • สำรวจการเปลี่ยนแปลงของผู้นำและ Talent ในบริบทโลกที่เปลี่ยนไป และชวนคุณมาคิดต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้องค์กรมีผู้นำและคนเก่งที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง กับการเสวนาในหมวด Leader and Talent Development
  • แสวงหาแนวทางเพื่อการเปลี่ยนผ่านและยกระดับงาน HR ไปกับหัวข้อการเสวนาประเด็น HR Transformation ที่จะให้ทั้งแนวคิด กระบวนการการ และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้งาน HR
  • เรียนรู้ เท่าทัน อย่างเข้าใจการใช้ AI เพื่อสนับสนุนงาน HR ในโลกการทำงานที่ HR เป็นมากกว่าคนหลังบ้าน ชวนคุณมาติดอาวุธเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็น Smarter HR ผ่านการเสวนาในหมวด AI For Smarter HR
  • ไม่ว่าคุณจะทำงานในอาชีพใด หากใช้เทคโนโลยี ได้อย่างถูกวิธี คุณจะสามารถทำงานน้อยลงได้ปผลลัพธ์ที่มากขึ้น มาร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน ไปกับการเสวนาในหมวด Tech For Better Work

📌ลงทะเบียน เข้าร่วมฟรี! https://manow.online/hrtech2023

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร