19 พฤษภาคม 2022

ก้าวสู่อนาคตอย่างเข้มแข็งด้วยสุดยอดความรู้และวิธีปฏิบัติ จากเหล่าองค์กรคุณภาพระดับ World-Class

ใน “TQA 2021 Winner Conference – The Excellence of the Future Readiness”

TQA 2021 Winner Conference

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand Quality Award 2021 Winner Conference – The Excellence of the Future Readiness” ในวันที่ 19 – 20 และ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Physical และ Virtual เพื่อส่งมอบความรู้ รวมถึง Good Practices ในการบริหารองค์กรให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยได้รับความร่วมมือจากเหล่าองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และตัวแทนผู้เชี่ยวชาญระดับ World- Class มาร่วมแบ่งปันแนวทางนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นำโดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด องค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

TQA 2021 Winner Conference ปิยะบุตร ชลวิจารณ์

โดย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และบอกเล่าถึงความสำคัญของการจัดงาน Thailand Quality Award 2021 Winner Conference

“งานสัมมนา TQA  2021 Winner Conference จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เส้นทางแห่งความสำเร็จ และวิธีปฏิบัติขององค์กรที่ได้รับรางวัล เพื่อให้ทุกองค์กรในประเทศได้ก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ และสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกองค์กรได้มีส่วนร่วมก้าวสู่ความเป็นเลิศไปพร้อมกัน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากเทคนิค ความรู้ และ Good Practices จากหลากหลายองค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 แล้ว ในปีนี้เรายังได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรระดับ World-Class ที่ได้รับรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 องค์กร รวมถึงตัวแทนผู้เชี่ยวชาญองค์กรระดับประเทศจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ครั้งสำคัญ ที่จะช่วยให้ทุกท่านได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ควบคู่กับจุดประกายแนวคิดในการผลักดันธุรกิจให้เดินหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายปิยะบุตร กล่าว

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ TQA

พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมกล่าวถึงแนวทางการนำองค์กรอย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมก้าวสู่อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการจัดงานในปีนี้

วีรเดช อัครผลพานิช TQA

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรอย่างครอบคลุมทุกด้าน กับตัวแทนองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล TQA, TQC Plus และ TQC ประจำปี 2564 พร้อมขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขึ้นกับตัวแทนองค์กรระดับโลกที่การันตีศักยภาพด้วยรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) จากสหรัฐอเมริกา ผ่านการสัมมนากว่า 22 หัวข้อ และบูธ นิทรรศการความรู้ ซึ่งถูกนำเสนอภายใต้ 7 ประเด็นสำคัญ ที่จะช่วยจุดประกายความคิดและแนวทางใหม่ ๆ ในการยกระดับศักยภาพ และผลักดันทุกองค์กรให้พร้อมเดินหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต ประกอบด้วย

  • Track 1 Agility & Resilience
  • Track 2 Customer & Market Focus
  • Track 3 Practices from World-Class Excellence
  • Track 4 People
  • Track 5 Innovation
  • Track 6 Community of Practice: Behind the Scenes TQA Winner 2021
  • Track 7 Community of Excellence

ภาพบรรยากาศภายในงาน

TQA 2021 Winner Conference

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ธกส.

TQA 2021 Winner Conference

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สิทธิกร ดิเรกสุนทร บสย.

TQA 2021 Winner Conference

รศ. ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์

นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์

TQA 2021 Winner Conference

ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

ประทีป จิตรประทักษ์

 


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

 
Writer

โดย Sarnruethai Saphermsup