3 กุมภาพันธ์ 2022

ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่า การจัดการความรู้ ‘มาถูกทาง’

.“การถอดองค์ความรู้” เป็นกระบวนการที่ไม่ง่าย ดังนั้นจะลงทุนลงแรงดำเนินการจึงควรพิจารณาให้รอบด้านว่าคุ้มหรือไม่ พร้อมหรือไม่ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการจัดการความรู้ขององค์กรมาถูกทางหรือไม่ ทฤษฎีการจัดการความรู้มีหลายสำนัก แต่ไม่ว่าจะเป็นสำนักไหน ความหมายของคำว่า ‘มาถูกทาง’ ก็คือมีผลลัพธ์ที่วัดได้ชัดเจนต่อความสำเร็จขององค์กร
📌อ่านบทความฉบับเต็มเรื่อง “กระดุมเม็ดแรก” คลิก https://www.ftpi.or.th/2022/79336
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ