23 ธันวาคม 2022

FTPI นำทัพเรียนรู้อย่างเจาะลึกกับแนวคิดการยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบฉบับผู้นำ

ณ โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด

7 – 8 ธันวาคม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 8 ทำความเข้าใจในแนวคิดการผลิตของโตโยต้า พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ และแบ่งปันเทคนิคที่สำคัญที่ทำให้ โตโยต้า กลายเป็นผู้นำด้านการผลิตที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อาทิ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่น้อย การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ การไคเซนอย่างง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

.


📌 สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Toyota Manufacturing Development Program 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร