28 พฤศจิกายน 2022

เยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการทำงานตามแบบฉบับองค์กรคุณภาพ กับ ‘PTT LNG’

ในกิจกรรม Learning & Sharing with Winner Organization

21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม Learning & Sharing with Winner Organization เยี่ยมชม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด องค์กรผู้คว้ารางวัล TQC Plus: Innovation 2021 จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้และคำแนะนำถึงวิธีการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตามแบบฉบับองค์กรระดับ World-Class

นอกเหนือจากการเยี่ยมชม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ณ จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมเจาะลึกถึงแนวคิดในการบริหารงาน การวางแผนกระบวนการ และการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อยกระดับองค์กรในมิติต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็น World Class Service Provider of LNG 


ต่อยอดการเรียนรู้กับ Learning and Sharing with Winner Organization ครั้งถัดไป

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. (ลงทะเบียน คลิก)

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร