21 พฤศจิกายน 2022

TQA Learning and Sharing with Winner Organizations โรงพยาบาลพญาไท 2

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำกลุ่มผู้สนใจร่วมเจาะลึกแนวทาง

สร้าง Healthy Happy Workplace ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

 

15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organization เพื่อนำกลุ่มผู้ที่สนใจร่วมเยี่ยมชมและเจาะลึกแนวทางการบริหารจัดการ ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 องค์กรผู้คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

สำหรับกิจกรรมแรก คือ การรับฟังแนวทางการบริหารจัดการ และประสบการณ์ในการส่งเสริมให้องค์กรเป็น Healthy Happy Workplace สำหรับพนักงาน โดย นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 5 เครือ รพ.พญาไท และ รพ.เปาโล ผู้อำนวยการสายบริหารงานรพ.กลุ่ม PMC และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่มีความเชื่อว่า ทุกการก้าวไปข้างหน้าขององค์กร บุคลากรทุกคนจะต้องมีความสุข

ตามด้วยการรับชม showcase ‘Let’s get healthy ระบบการดูแลสุจภาพพนักงานอย่างยั่งยืน’ และเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ รวมถึง Staff Lounge หนึ่งในสถานที่สำคัญต่อการสร้างความสุขให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยกิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะนอกเหนือจากความครบถ้วนด้านสาระความรู้ในการยกระดับมาตรฐานองค์กรจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังได้สัมผัสกับมุมมองที่ใส่ใจของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร ผู้ซึ่งเป็นคนสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


ต่อยอดการเรียนรู้กับ Learning and Sharing with Winner Organization ครั้งถัดไป

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. (ลงทะเบียน คลิก)

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร