1 สิงหาคม 2022

RDIMS

เปิดมุมมอง 2 องค์กรไทยมาตรฐาน ‘RDIMS’

ผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

ในยุคที่ใคร ๆ ต่างก็ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดด และสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ SME ได้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่าน ‘ระบบการบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ  RDIMS : Research, Technology Development and Innovation Management System’

สิทธิประโยชน์หลักขององค์กรที่ดำเนินการผ่านระบบ RDIMS นอกจากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์แล้ว องค์กรยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาตามข้อกำหนด ยื่นขออนุมัติแบบรายโครงการ (Pre-approval) เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีได้ถึง 200% นับเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณวิจัยของธุรกิจในภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี เราลองมาดูมุมมองและความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RDIMS อย่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้พวกเขาได้ประโยชน์อย่างไร

 

“ที่ผ่านมา ทรู ได้นำ RDIMS มาต่อยอดกับระบบ TPM ( True Project Management) ภายในองค์กร เดิมแต่ละปีทรูลงทุนกับงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ หลักหมื่นล้าน เมื่อมีการส่งเสริมเงินทุนจากรัฐบาล ทำให้ทรูซึ่งเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับประโยชน์ในแง่ของการมีเงินทุนคงเหลือสำหรับต่อยอดโครงการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กว้างและลึกขึ้น  

นอกจากนี้ ระบบ RDIMS ยังช่วยให้นักวิจัยของทรูทำงานอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น อย่างการทำ Proposal ในแง่หนึ่งก็คือการทำ Knowledge Management ทำให้ทรูมีจุดศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล เดิมทีเราอาจใช้วิธีจดจำบ้าง เก็บไว้ตามหน่วยงานบ้าง แต่การทำ Library หรือ knowledge management จะช่วยให้คนที่จะทำโครงการถัดไป สามารถทำได้เร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก และนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

คุณชาติวุฒิ วิจารณ์ – Associate Director บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


“บริษัทของเราเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ RDIMS เมื่อปีที่แล้ว และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานวิจัยร่วมกับทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และ สวทช. จากเดิมที่เรามีการลงทุนทำวิจัยอยู่แล้ว แต่เราก็มีเงินทุนค่อนข้างจำกัด เมื่อมีระบบเข้ามาสนับสนุนก็นับเป็นการเปิดโอกาสของเราในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

ในช่วงแรกของการทำระบบนั้นอาจจะช้า และต้องอาศัยการเรียนรู้เล็กน้อย แต่เมื่อเรียนรู้แล้ว นอกจากจะเป็นระบบที่เราเอาไปใช้ในเรื่องของการทำงานทั่วไปแล้ว ยังเป็นการฝึกการเรียนรู้วิธีคิดของนักวิจัยอีกด้วย ฉะนั้น ประโยชน์จากการทำไม่ได้อยู่แค่บริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ทำเองด้วย ช่วยให้เห็นมุมมองหลายมุมมองที่เอามาเติมเต็มกันได้ ถือว่าไม่ง่ายแต่มีประโยชน์และคุ้มค่ามาก”

ดร. ธีรญา กฤษฎาพงษ์ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

 

จากมุมมองของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด แสดงให้เห็นว่า ระบบการบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ RDIMS : Research, Technology Development and Innovation Management System เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาทำลายข้อจำกัด และเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านเงินทุน และความเป็นระบบในการดำเนินการวิจัย นำมาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

ที่มา : สัมมนาออนไลน์ คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity Guru EP.18 Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS” ระบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RDIMS คลิก 
Writer