2 กันยายน 2021

ทำความรู้จักกับ ‘Jishuken’
ศาสตร์แห่งการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
สู่ความสำเร็จจากโตโยต้า

 

TOYOTA WAY

คำกล่าวของคุณศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด สะท้อนให้เห็นว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตในแบบของโตโยต้านั้น คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากบุคลากรขาดความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และขาดมาตรฐานในการปรับปรุงที่ชัดเจน ที่ผ่านมา กระบวนการปรับปรุงงานของโตโยต้า จึงมุ่งเน้นให้บุคลากรได้ลงไปเรียนรู้ และเผชิญกับปัญหาที่หน้างานจริง เพื่อค้นหาแนวทางการปรับปรุงที่มีประสิทธิผล ผ่านการวางแผนแนวทางที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการให้ดีขึ้น

ในสถานการณ์ที่หลายองค์กรกำลังเผชิญกับวิกฤตอยู่ในช่วงเวลานี้ หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้วในวิกฤตต้มยำกุ้ง บริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้า ก็เจอปัญหาจนส่งผลต่อสถานะทางการเงิน ทำให้ต้องเร่งลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยระดมความร่วมมือของโตโยต้าแต่ละประเทศในเอเชีย เกิดเป็นโปรแกรมการปรับปรุงที่นำเทคนิคของแต่ละประเทศมาแบ่งปันและสร้างมาตรฐานในการปรับปรุง ทำให้สามารถฝ่าวิกฤตต่าง ๆ มาได้

TOYOTA
Photo : https://global.toyota

อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นในการพัฒนาของโตโยต้าไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เมื่อมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งต้องค้นหาวิธีที่สร้างผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิม โตโยต้าจึงได้ต่อยอดการปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเองด้วยแนวทาง ‘Jishuken’ ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไร ? เพิ่งเคยได้ยิน และยังคงสับสนกับความหมายของแนวทางดังกล่าว เรามาลองทำความรู้จัก และทำความเข้าใจเบื้องต้นกับแนวทางนี้ไปพร้อมกัน

   Jishuken คืออะไร ?  

‘Jishuken’ หรือ Jishukenkyu-kai คือ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีความหมายในภาษาญี่ปุ่น ดังนี้

Jishuken คืออะไร

…………………………..

แนวทาง JISHUKEN จึงหมายถึง
กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพื่อการฝึกฝนตนเอง

…………………………..

หากพิจารณาในทางปฏิบัติ Jishuken ตามแบบฉบับของโตโยต้า คือ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนหลากหลายทั้งผู้บริหาร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยกันคิดวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการทำงาน ผ่านการสำรวจสภาพปัญหาที่หน้างานจริง เพื่อค้นหาวิธีการทำงาน และปรับปรุงงานที่ดีกว่าเดิม นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานของกระบวนการตามเป้าหมาย

 

ที่ผ่านมา โตโยต้าได้นำแนวทาง Jishuken มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรระดับผู้จัดการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสลับหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ พร้อมกับส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปยังบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและปรับปรุงอย่างแท้จริงตามความตั้งใจของโตโยต้า

เพราะความสำเร็จเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเนรมิตขึ้นได้เพียงชั่วพริบตา แต่จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่น และความพยายามที่ไม่หยุดนิ่ง ดังที่โตโยต้าได้ทำมาตลอดหลายปี ร่วมเป็น 1 ใน 5 องค์กรเพื่อคว้าโอกาสในการเรียนรู้ความสำเร็จจากโตโยต้า เพื่อก้าวสู่การพัฒนาไปอีกขั้นผ่านแนวทาง Jishuken ในOn-site Consulting and Coaching Program: Jishuken Approach by Toyota Motor Thailand and FTPI”

รายละเอียด คลิก

หลักสูตร JISHUKEN

ที่มา : งานสัมมนา Jishuken : Development of Manufacturing Techniques  เจาะลึกเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตามแนวทาง Jishuken ในแบบฉบับ TOYOTA
เครดิตภาพ : https://global.toyota/en/newsroom/corporate/25274959.htmlWriter